דגן יראל -

קרקעות ובנייה, חשמל ותשתיות –התנועה הקיבוצית