אסף לופו -

בעלים, אסף לופו – יזמות, ניהול, בנייה.