מאיר צור -

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל