דורון מלטינסקי -

מנכ"ל מלטינסקי – ניהול בנייה ופיקוח בע"מ