אייל שריג -

אייל שריג בע"מ – ניהול, תיאום ופיקוח פרויקטים