אסנת קמחי -

מנהלת מינהל לענייני הכפר, משרד הבינוי והשיכון