הוועידה לקידום ההתיישבות בפריפריה

הוועידה לקידום ההתיישבות בפריפריה הישראלית 

___________________________________________

הוועידה תתקיים במלון גליליון בין התאריכים 30/6/19-1/17/19

ועידה ייחודית המאגדת את העוסקים השונים בניווט חזון ההתיישבות.
הוועידה מכנסת לראשונה גורמים סטטוטוריים, ראשי עיר וראשי מועצה, אנשי תכנון ואנשי קבלת החלטות, עמותות פעילות, יזמים וכוחות העוסקים באופן שוטף בקידומם וחיזוקם של יישובי הפריפריה מתוך רצון אמיתי להפגיש סביב שולחן אחד את כל הגורמים השונים על מנת לטפל ולקדם את ההתיישבות בפריפריה.