שיחה עם מפקח ומנהל פרויקטים, דורון מלטינסקי, לקראת הוועידה הארצית לבנייה פרטית 2019