הועידה לבנייה פרטית והתיישבות 2018: ועידת המומחים אתגרים בתעסוקת בפריפריה